Prinses Irene - Huizen

Zaterdag 27 januari zijn in het gebouw van Muziekvereniging Prinses Irene weer de jaarlijkse officiële muziekexamens van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) afgenomen. Alle 35 examenkandidaten die opgingen voor het A, B of C examen zijn hierbij geslaagd, waaronder 8 leerlingen van Muziekvereniging Prinses Irene.

De examendag werd 's avonds afgesloten met een concert, waarbij de leerlingen hun examenstukken konden laten horen. Met trots ontvingen zij hun diploma met een 8 als gemiddeld waarderingscijfer.