Concours Harmonie orkest 14 november 2009

Na weken van voorbereiding was 14 november 2009 de dag waarop het allemaal moest gebeuren: het concours in Zaandam. 
Er was een periode van veel repetities aan voorgegaan, regelmatig groepsrepetities en twee keer in de week gezamenlijke repetitie.
Het programma zag er als volgt uit:

- La Strada Romana - Leon Vliex
- Symfonieën der Nederlanden - Louis Andriessen
- Sidus - Thomas Doss
- St. Thomas Choral

De twee stukken die door de jury beoordeeld werden waren Sidus en Symphonieën der Nederlanden.
Na een succesvol optreden kwam de jury tot een puntenaantal van 84,0 voor Sidus, en 83,83 voor Symphonieën der Nederlanden, wat resulteerde in een totaal puntenaantal van 83,92.

Een resultaat om trots op te zijn!