Corry Stoffelsma, geboren in Friesland, begon op 7 jarige leeftijd met klarinet spelen. Na de middelbare school heeft zij achtereenvolgens gestudeerd aan de conservatoria in Leeuwarden en Utrecht. In 1973 heeft zij haar studie met goed gevolg afgesloten met het behalen van het diploma solospel, hoofdvak klarinet. Al tijdens haar opleiding gaf zij klarinet/saxofoon les op meerdere muziekscholen.

Sinds 1988 is Corry woonachtig in Blaricum en vanaf september 1990 is zij begonnen met dirigeren. Zij heeft daarvoor het staatsexamen hafabra directie behaald. Corry is van 1990 tot 2010 dirigent geweest van harmonie orkest Jong Irene en sinds 1991 van het Irene Starters Ensemble. Vanaf december 2009 dirigeert zij ook het clarinet choir van Prinses Irene.

Naast het dirigeren heeft Corry een lespraktijk. Zij heeft al vele (jongere en oudere) mensen enthousiast gemaakt voor de muziek en voor de klarinet in het bijzonder. Tenslotte treedt Corry ook op als examinator bij de muziek examens van de KNFM.